Overlijdensrisicoverzekering

Om een hypotheek te kunnen afsluiten, is vaak een overlijdensrisicoverzekering nodig. Wilt u een hypotheek met NHG, dan is vanaf 1 januari 2018 vaak geen overlijdensrisicoverzekering meer nodig. Dit geldt alleen voor nieuwe hypotheken. Sommige geldverstrekkers hanteren nog wel de eis van een overlijdensrisicoverzekering bij hypotheken met NHG.

Gaat het om een hypotheek zonder NHG, dan verschillen de eisen per geldverstrekker; het deel boven de 50 % of 60 % van de marktwaarde moet bijvoorbeeld afgedekt worden met een overlijdensrisicoverzekering of er wordt helemaal geen overlijdensrisicoverzekering geëist.

Uw hypotheekadviseur kan adviseren om een hoger verzekerd bedrag te nemen dan de geldverstrekker eist. Dit vermindert namelijk de financiële druk op uw nabestaanden.

Een overlijdensrisicoverzekering (orv) keert uit als u voor een bepaalde datum overlijdt. De uitkering stelt uw partner of nabestaanden bijvoorbeeld in staat de hypotheek (deels) af te lossen en zo in de woning te kunnen blijven wonen.

Leeftijd

De maximum leeftijd bij aanvang van een overlijdensrisicoverzekering ligt bij de meeste verzekeraars tussen 60 en 70 jaar. Daarnaast is ook de eindleeftijd van belang. Dat is de leeftijd die u heeft op het moment dat de verzekering stopt. De maximale eindleeftijd ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 70 en 80 jaar.

Dekking overlijdensrisicoverzekering

Het eventueel uit te keren bedrag (het verzekerde bedrag) wordt bij aanvang van de verzekering vastgesteld. Dat kan een vast bedrag zijn, maar u kunt ook kiezen voor een dalende overlijdensrisicoverzekering. Het verzekerde bedrag neemt dan tijdens de looptijd af. Zo’n verzekering sluit u af in combinatie met een hypotheek waarop wordt afgelost. Bijvoorbeeld met een Annuiteitenhypotheek of een Lineaire hypotheek. Het verzekerd bedrag loopt dan in lijn met de hypotheekschuld.

Gezondheid en verklaringen

Als u een nieuwe overlijdensrisicoverzekering wil sluiten, kan uw gezondheid een knelpunt zijn. Zeg daarom nooit zo maar een oude verzekering op, voordat u bij de nieuwe verzekeraar medisch goedgekeurd bent.

Tussentijds beëindigen

U gaat een overlijdensrisicoverzekereing aan voor een bepaalde duur, bijvoorbeeld 30 jaar. U kunt de verzekering tussentijds beëindigen. Bij sommige verzekeraars bouwt u een premiereserve op. Deze wordt bij beëindiging uitbetaald, maar in de meeste gevallen krijgt u niets uitgekeerd, omdat de kans op tussentijdse beëindiging in de vorm van een korting in de premie is verwerkt.

Kosten overlijdensrisicoverzekering

De kosten voor een overlijdensrisicoverzekering zijn afhankelijk van:

  • Het verzekerde bedrag
  • Gelijkblijvende of dalende periodieke uitkering
  • Uw leeftijd
  • Uw gezondheid op het moment van afsluiten van de polis
  • Roker of niet-roker

Risicopremies verschillen aanzienlijk per verzekeraar. Het is daarom aan te raden om verzekeraars met elkaar te vergelijken. Dit kan een behoorlijke besparing opleveren.

Erfbelasting bij uitkering

Komt de polis bij overlijden tot uitkering, dan zijn de regels van erfbelasting van toepassing. In huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract kunt u door de notaris een bepaling laten opnemen waardoor de uitkering uit een overlijdensrisicoverzekering vrij van erfbelasting is. Door kruislings te verzekeren – u betaalt de premie van de overlijdensrisicoverzekering van uw partner en uw partner die van u – voorkomt u dat u of uw partner erfbelasting moet betalen over de eventuele uitkering.

Contact Info

Duidelijk over hypotheken. Laat uw hypotheek en maandlasten door ons berekenen!